Following the completion of the SDDP in Paphos, short video clips from selected authors who volunteer to provide clarification of their idea(s) on camera will be available in this page.

#1 Iakovos, Αξιοκρατία και ίσες ευκαιρίες#3 Iakovoula, Κομματικοποίηση με 'μέτρο'
#4 Panayiota, Ένα σύστημα που σε βοηθά να ονειρεύεσαι
#6 Danae, Inclusive system that revises the current understanding of 'success' (Ένα σύστημα στο οποίο συμμετέχουν όλοι και το οποίο αναθεωρεί τη σημερινή κατανόηση του όρου 'επιτυχία'#7 Konstantinos, Περισσότερα κονδύλια από το κράτος προς απόφοιτους πανεπιστημίων και άλλων σχολών για πρακτική άσκηση - απόκτηση εμπειρίας στον τομέα που έχουν σπουδάσει#8 Olivia, Αταξική - προοδευτική κοινωνία#10 Michalis Kokkinos, Εύκολη εξυπηρέτηση των νέων στις διάφορες δημόσιες υπηρεσίες#11 Antri Georgiou, Απουσία αδράνειας και απάθειας από μέρους των νέων#13 Maria Georgiou,Το επίκεντρο είναι ο άνθρωπος και όχι το κεφάλαιο#14 Marios, Διαμοιρασμός επιδομάτων με διαφάνεια και δικαιοσύνη#15 Savvas, Αμεσοδημοκρατία#16 Maria Photiou, Στροφή προς την αειφόρο ανάπτυξη


#17 Xenia, Αποδοχή διαφορετικότητας


#18 Andry Apostolou, Νέοι (καινούργιοι) άνθρωποι σε θέσεις κλειδιά


#19 Achilleas, Σχολές σκέψης όπου οι νέοι αξιολογούνται και επιλέγονται για να συμμετάσχουν στα κέντρα λήψης αποφάσεων


#20 Elina, Παιγνιώδεις χώροι εργασίας και σχολεία


#23 Michalis, Παιδεία κριτικής σκέψης


#24 Andreas, Αθλητική παιδεία


#25 Angelos, Έντιμοι, ανοικτόμυαλοι, εργατικοί πολίτες με θετική σκέψη


#26 Iakovoula, Επιστροφή στη φύση - ελεύθερη βιοκαλλιέργεια


#28 Panayiota, Επιχορήγηση ιατρικής έρευνας


#31 Konstantinos, Ποιοτικότερη ζωή με λιγότερα υλικά αγαθά


#35 Evgenia, Κολεκτίβες


#36 Marios, Αταξική κοινωνία


#39 Andry, Βελτίωση στα μέσα μαζικής μεταφοράς


#42 Demos, Απαγόρευση συμμετοχής σε νέους κάτω των 16ετών σε κομματικές οργανώσεις


#44 Andreas, Ευνοϊκότεροι όροι εργασίας (ωράριο, μισθός κτλ.)


#45 Angelos, Αναγκαστική συμμετοχή των νέων σε ουσιώδη ζητήματα (πχ. εθελοντική εργασία


#47 Iakovoula, Πλήρης συνεργασία συστήματος με πολίτες


#49 Panayiota, Το σύστημα σε επιβραβεύει και δεν απορρίπτει


#50 Danae, Creation of a globally connected system of civil and criminal justice focusing on restaurative justice (Δημιουργία ενός διεθνώς συνδεδεμένου συστήματος αστικού και ποινικού δικαίου με έμφαση στη 'διώρθωση')


#51 Olivia, Κολεκτίβες - κοινωνικοποίηση της παραγωγής


#53 Marios, Συχνή αξιοκρατική αξιολόγηση των ικανοτήτων των δημοσίων υπαλλήλων


#56 Andry, Λύση στο κυπριακό πρόβλημα


#57 Elina, Οι γονείς έχουν ποιοτικό χρόνο με τα νεογέννητα μωρά τους για τουλάχιστον 2 χρόνια


#58 Demos, Δημιουργία τεχνοκρατικών ομάδων από την πολιτεία οι οποίες ενθαρρύνουν και εξετάζουν εισηγήσεις των πολιτών σε διάφορα θέματα


#60 Michalis, Ίσα δικαιώματα άνδρα - γυναίκας όσον αφορά πολιτική, παιδεία, ίση κατανομή θέσεων εξουσίας κτλ.


#62 Angelos, Free coffee for active citizens in the coffee shops called 'Active Cafe' (Rωρεάν καφές για ενεργούς πολίτες σε καφενεία που ονομάζονται ''Active Cafe''


#63 Danae, Removal of borders: free movement and global citizenship


#64 Angelos, Συζήτηση πολιτικών και πολιτών με ίσους όρους


#65 Maria Photiou, Ποιοτικότερες συνθήκες 'ιδρυματοποίησης'


#67 Elina, Ύπαρξη ωραίων χώρων κοινής συνεύρεσης χωρίς χρέωση


#69 Skevi, Δημοσιοποίηση τραπεζικού λογαριασμού πολιτικών και αξιωματούχων - πόθεν έσχες


#70 Michalis, Media literacy (Γραμματισμός στα μέσα μαζικής επικοινωνίας)


#71 Andreas, Ελεύθερη διακίνηση και διαμονή στο εξωτερικό


#73 Danae, Transparency in the running of the pharmaceutical industry (Rιαφάνεια στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι βιομηχανίες φαρμάκων)


#74 Savvas, Παρέμβαση κράτους στην οικονομία


#77 Michalis, Συμμετοχή των νέων στη βουλή και άσκηση κριτικής στις αποφάσεις


#78 Andreas, Ευαισθητοποίηση σε καίρια θέματα (π.χ. παγκοσμιοποίηση, άγρια φύση, λιώσιμο των πάγων, ζώα προς εξαφάνιση)


#80 Andry, Στήριξη αθλητισμού


#81 Andry, Δυνατότητα να κτίσει τη ζωή του (εργασία, στέγη, αξιοπρεπές επίπεδο ζωής)


#82 Demos, Πολεοδομικός σχεδιασμός των πόλεων και των χωριών που ενθαρρύνει την ανάπτυξη ανθρώπινων σχέσεων