ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τρίτη 17 Ιουλίου

Άφιξη Συμμετεχόντων
8:00μμ Δείπνο Υποδοχής – Γνωριμίας

Τετάρτη 18 Ιουλίου

9:30 – 9:45 Δραστηριότητες Έναρξης
9:45 – 10:00 Παρουσίαση διοργανωτών και επεξήγηση της διαδικασίας
10:00 – 11:00 Δραστηριότητες Γνωριμίας & χτίσιμο ομάδας
11:00 – 11:30 Διάλειμμα
11:30 – 12:00 Συζήτηση 1ης Εναρκτήριας Ερώτησης
12:00 – 13:30 Καταγραφή Ιδεών
13:30 – 16:00 Μεσημεριανό Διάλειμμα
16:00 – 16:30 Καταγραφή Ιδεών
16:30 – 17:30 Επεξήγηση Ιδεών
17:30 – 18:00 Διάλειμμα
18:00 – 19:30 Επεξήγηση Ιδεών

Πέμπτη 19 Ιουλίου

9:00 – 9:15 Δραστηριότητες Έναρξης – Στοχασμοί
9:45 – 11:00 Επεξήγηση Ιδεών
11:00 – 11:30 Διάλειμμα
11:30 – 13:30 Κατηγοριοποίηση Ιδεών
13:30 – 16:00 Μεσημεριανό Διάλειμμα
16:00 – 17:30 Κατηγοριοποίηση Ιδεών και Ψηφοφορία
17:30 – 18:00 Διάλειμμα
18:00 – 19:30 1η Φάση Δόμησης Ιδεών και Χάρτης Εμποδίων

Παρασκευή 20 Ιουλίου

9:30 – 9:45 Δραστηριότητες Έναρξης – Στοχασμοί
9:45 – 11:00 Δόμηση Ιδεών
11:00 – 11:30 Διάλειμμα
11:30 – 13:30 Ανάλυση του Χάρτη Εμποδίων, Συζήτηση για τη μη-συμμετοχή των νέων, στρατηγικές και Οδικός Χαρτής
13:30 – 16:00 Μεσημεριανό Διάλειμμα
16:30 – 17:30 Συζήτηση 2ης Εναρκτήρια Ερώτηση και Καταγραφή Ιδεών
17:30 – 18:00 Διάλειμμα
18:00 – 19:30 Καταγραφή Ιδεών

Σάββατο 21 Ιουλίου

9:00 – 9:15 Δραστηριότητες Έναρξης – Στοχασμοί
9:15 – 11:00 Επεξήγηση Ιδεών
11:00 – 11:30 Διάλειμμα
11:30 – 13:30 Επεξήγηση Ιδεών
13:30 – 16:00 Μεσημεριανό Διάλειμμα
16:00 – 17:30 Κατηγοριοποίηση Ιδεών
17:30 – 18:00 Διάλειμμα
18:00 – 19:30 Κατηγοριοποίηση Ιδεών και Ψηφοφορία

Κυριακή 22 Ιουλίου

9:00 – 9:15 Δραστηριότητες Έναρξης – Στοχασμοί
9:15 – 11:00 1η Φάση Δόμησης Ιδεών και Χάρτης Οράματος
11:00 – 11:30 Διάλειμμα
11:30 – 13:30 Δόμηση Ιδεών
13:30 – 16:00 Μεσημεριανό Διάλειμμα
16:00 – 17:30 Συζήτηση “Ενεργή Νεολαία και Κοινωνία των Πολιτών” – Ομάδες Δράσεις και Επόμενα Βήματα.